Nieuwsbrief privacybeleid

Nieuwsbrief privacy verklaring

Ingevolge artikel 1 Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna de WBP), informeren wij u dat de gegevens ingevoerd voor het verwerken van de registratie en inschrijving van de nieuwsbriefservice aangeboden door de site Amen zullen worden verwerkt in overeenstemming met de WBP.

Door de commercile aard van deze door de gebruiker aangevraagde service, kan het doel van het verwerken van deze gegevens als volgt worden omschreven:

   a) vaststellen van contacten - op verzoek van de genteresseerde partijen - met de gebruikers en klanten die genteresseerd zijn in de beschikbare services die online gepromoot worden door de gegevensbeheerder;

   b) de geregistreerden in staat stellen om de nieuwsbrieven aan te vragen en te ontvangen, deze nieuwsbrieven bevatten promotionele, commercile of algemene informatie of specifieke inhoud zoals aangevraagd door de gebruiker;

   c) het reageren op informatieaanvragen over de inhoud van de nieuwsbrieven en het in staat stellen van de gegevensbeheerder om contact op te nemen met de gebruikers.

Tenzij de Klant bij het invullen van het Bestelformulier of op een later tijdstip daar bezwaar tegen heeft aangetekend, kan Amen de persoonsgegevens van de Klant ook gebruiken om hem te informeren over andere producten en diensten van Amen.

De op de site aangeboden nieuwsbriefservice geeft gebruikers de mogelijkheid om de emailadressen van derde partijen die genteresseerd zijn in het ontvangen van informatie en/of de nieuwsbrief in hun naam. De gebruiker neemt daarbij in acht dat de emailadressen van derde partijen een vorm van "persoonlijke gegevens" zijn ingevolge het huide recht en dat het verschaffen van een emailadres van een derde partij een vorm van het verwerken van persoonlijke gegevens is waarvoor de gebruiker de gegevensbeheerder wordt, en daarmee alle verplichtingen en aansprakelijkheid die daarbij horen volgens de wet, op zich neemt. Dit in acht genomen, garandeert de gebruiker ons bedrijf dat de verschafte emailadressen geheel op met inachtneming van de WBP verkregen zijn. Iedere mogelijke claim van onrechtmatigheid wordt direct verhaald op de gebruiker.

We wijzen u er tevens op dat persoonlijke gegevens ook gecommuniceerd mogen worden - in aanvulling op de gevallen waar dat wettelijk verplicht is - aan de subcontractanten van wie de services noodzakelijk zijn. Uw gegevens zullen verder niet openbaar worden gemaakt.

Verder zullen de personen of groepen aan wie uw persoonlijke gegevens worden verstrekt of openbaar worden gemaakt deze enkel in de hoedanigheid van gegevensverstrekker, en slechts voor de hierboven genoemde redenen ontvangen.

Wij wijzen er verder op dat het verstrekken van persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden vrijwillig is, echter het niet verstrekken van deze gegevens kan leiden tot de onmogelijkheid de aangevraagde service of informatie te verschaffen.

De gegevensbeheerder is het bedrijf Amen Nederland B.V. Science Park 5630, 5692 EN Son, Nederland.

DISCLAIMER

Alle handelsmerken, commercile namen en andere specifieke kenmerken gepubliceerd in de nieuwsbrief zijn exclusief eigendom van de gegevensbeheerders en worden beschermd door de toepasselijke nationale en internationale wetgeving. Alle strijdigheden met deze rechten zullen worden vervolgd volgens de wet. De inhoud van de nieuwsbrief en bijdragen daarin gepubliceerd blijven eigendom van de auteurs. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige strijdigheid met het copyright door de geregistreerde gebruikers van de nieuwsbriefservice.

De gebruiker belooft de nieuwsbrief service enkel voor legale doeleinden te gebruiken en blijft volledig aansprakelijk voor enig illegaal gebruik of handelen in strijd met de wet en regelgeving toepasbaar op de informatie, gegevens, etc. verbonden met de service.


0900-amenworld

Technisch support

Heeft u support nodig? In de sectie Support vindt u de FAQ, woordenlijst en procedure wizards om u te helpen met uw vragen over onze producten.

Via uw Controle Paneel kunt u ons uw support vraag toesturen.

Resellers

Wilt u Reseller van onze producten worden? Ga naar de speciale Reseller pagina, ontdek de voordelen en profiteer van de speciale tarieven.