AMEN Privacybeleid


Uw toestemming wijzigen


De bescherming van uw privacy is een van onze belangrijkste doelstellingen.


AMEN Nederland B.V. (hierna 'AMEN'), GEVESTIGD te Schiphol Boulevard 359 D-Tower, 11 t, 1118 BJ Schiphol (Nederland), zet zich in om doorlopend de privacy van haar klanten en gebruikers van haar Website te beschermen.


Dit Privacybeleid geeft inzicht in de manier waarop wij omgaan met uw Persoonsgegevens bij het gebruik van onze Website (hierna 'Website') en/of onze Diensten. Het biedt gedetailleerde informatie met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons Privacybeleid geeft u ook de gelegenheid om uw expliciete en weloverwogen toestemming te geven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, indien van toepassing. Bedenk, dat diverse onderdelen van onze Website de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens vereisen. We raden u aan deze informatie zorgvuldig door te lezen, voordat u ons uw Persoonsgegevens en/of uw toestemming voor de verwerking ervan geeft. Alle informatie en gegevens die u ons toestuurt of die we anderszins verzamelen wanneer we onze Diensten aanbieden (bijvoorbeeld de registratie van domeinnamen, het aanmaken van een e-mailaccount, het leveren van diensten met betrekking tot webruimte, hostingservices of andere gerelateerde diensten, hierna genoemd 'Diensten'), worden verwerkt in overeenstemming met de AVG, de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, en onze geheimhoudingsplichten, die we uitermate serieus nemen.


Over het algemeen zullen we uw Persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. Daarom houden we rekening met de AVG-principes met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens, zoals doelbinding, opslagbeperking, gegevensminimalisatie, gegevenskwaliteit en geheimhouding.


INHOUD


 1. Over ons en onze Group Data Protection Officer
 2. Welke soorten Persoonsgegevens verwerken we over u?
 1. Browsegegevens
 2. Gegevens die worden verwerkt voor algemene Diensten: naam, contactgegevens en andere Persoonsgegevens
 3. Speciale CategorieŽn Persoonsgegevens
 4. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor Diensten ten behoeve van domeinnaamregistratie
 5. Verkeersgegevens
 6. Cookies
 1. Wat u moet weten over het verstrekken van informatie over iemand anders
 2. Waarom verwerken we uw Persoonsgegevens?
 3. Waarom mogen we uw Persoonsgegevens verwerken?
 4. Wie mogen uw Persoonsgegevens krijgen?
 5. Worden mijn Persoonsgegevens overgedragen buiten de Europese Economische ruimte?
 6. Hoelang mogen we uw Persoonsgegevens bewaren?
 7. Informatie over uw rechten
 8. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
 9. Wijzigingen


 1. Over ons en onze Group Data Protection Officer


Wij, AMEN (zoals hierboven geÔdentificeerd), zijn de verantwoordelijken voor de verwerkingsprocessen die worden uitgevoerd via onze Website (hierna 'Verantwoordelijke' of 'Gegevensbeheerder' of 'Bedrijf' of 'AMEN'). Aangezien we deel uitmaken van de Register Group of Companies (klik hier voor de groepsstructuur), hebben we een Group Data Protection Officer (hierna 'DPO') aangesteld. De Group DPO is beschikbaar voor alle informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, uitgevoerd door AMEN. Het is mogelijk via dpo@register.it contact met de Group DPO op te nemen.


 1. Welke soorten Persoonsgegevens verwerken we over u?


Als u onze Website gebruikt, als u contact met ons opneemt of als wij Diensten aan u/uw bedrijf verlenen, zal AMEN informatie over u (als individu) verzamelen en verwerken, waardoor u op zichzelf kan worden geÔdentificeerd, of in combinatie met andere informatie die is verzameld. We kunnen op dezelfde manier ook informatie over andere personen verzamelen en verwerken, als u of uw bedrijf ervoor kiest deze informatie aan ons te verstrekken.


Deze informatie kan worden geclassificeerd als 'Persoonsgegevens'. We kunnen zowel Persoonsgegevens verzamelen als u ervoor kiest om deze informatie te verstrekken (bijv. als u contact met ons opneemt) als eenvoudigweg door uw gedrag op onze Website te analyseren.


Persoonsgegevens 'verwerken' betekent in feite het op enigerlei wijze gebruiken van Persoonsgegevens. Dit omvat het verzamelen van Persoonsgegevens, het opslaan van Persoonsgegevens, het delen van Persoonsgegevens met anderen, het analyseren van Persoonsgegevens en zelfs het verwijderen of anonimiseren van Persoonsgegevens.


Wij delen u mede, dat de Persoonsgegevens die we verwerken, normaliter afhangen van de soort aangevraagde Dienst. We kunnen echter in het algemeen de volgende Persoonsgegevens via de Website en in relatie tot de verlening van onze Diensten verwerken:


 1. Browsegegevens


De werking van onze Website omvat, net zoals standaard bij alle websites op het internet, het gebruik van computersystemen of softwareprocedures, die informatie verzamelen over de gebruikers van de Website, als onderdeel van hun routinematige werking. Hoewel we deze informatie niet verzamelen om die aan specifieke gebruikers te linken, is het toch mogelijk die gebruikers zowel direct via die informatie, of indirect door andere verzamelde informatie, te identificeren. Als zodanig moet deze informatie ook worden beschouwd als Persoonsgegevens. De categorieŽn Persoonsgegevens omvatten verschillende parameters die verband houden met uw besturingssysteem en IT-omgeving, zoals uw IP-adres, locatie (land), domeinnamen van uw computer/apparaat die/dat worden gebruikt om verbinding te maken met onze Website, de URI (Uniform Resource Identifier)-adressen van bronnen die u aanvraagt op de Website, het tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat verkregen is als antwoord op een aanvraag, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server is gestuurd (succesvol, fout, etc.) enz.


Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de Website (en de Websites van onze klanten, voor wie wij als verwerker optreden) samen te stellen, om de correcte werking ervan te verzekeren en om fouten en/of misbruik van onze Website te identificeren. Behalve voor het laatste doel, worden deze gegevens direct na verwerking verwijderd. In het hypothetische geval van computercriminaliteit, die schadelijk voor de Website of derde partijen kan zijn, kunnen de gegevens worden gebruikt en bewaard om het gepleegde misdrijf te onderzoeken en de verantwoordelijke(n) te identificeren. Met uitzondering hiervan, worden de gegevens van webcontacten niet langer dan veertien dagen opgeslagen, tenzij specifieke verzoeken worden gedaan door de gebruiker (bijv. toegang tot uw persoonlijke pagina's binnen AMEN, samenvatting van gebruikte diensten, gepubliceerde informatie enz.).


 1. Gegevens die worden verwerkt voor algemene Diensten: naam, contactgegevens en andere Persoonsgegevens


U kunt zich voor onze Diensten inschrijven door het juiste registratieformulier op onze Website in te vullen. U kunt ook met ons communiceren door de contactformulieren op onze Website te gebruiken om uw verzoeken via e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. De Persoonsgegevens die wij verwerken zijn o.a. uw voornaam, achternaam, contactgegevens (e-mail en telefoonnummer), het bedrijf waarvoor u werkt en alle andere informatie die we nodig hebben om onze Diensten te leveren of op uw verzoeken te reageren, of informatie die u uit eigen beweging vrijwillig aan ons verstrekt (zie hieronder).


c. Speciale CategorieŽn Persoonsgegevens     


Bepaalde delen van onze Website kunnen vrije tekstvelden bevatten, waar u berichten naar ons kunt schrijven, die mogelijk Persoonsgegevens kunnen bevatten. U kunt deze velden gebruiken om (al dan niet opzettelijk) meer gevoelige informatie over uzelf vrij te geven. We verzoeken u om geen Speciale Categorie Persoonsgegevens op onze Website vrij te geven, tenzij u dit strikt noodzakelijk acht. Dit is ook het geval met betrekking tot elke Speciale Categorie Persoonsgegevens die u vrijgeeft als u met ons communiceert via e-mail of post. Als u dat wel doet, zullen deze Persoonsgegevens niet verder door AMEN worden verwerkt, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben of waar dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.


d. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor Diensten ten behoeve van domeinnaamregistratie


Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens, uitgevoerd als onderdeel van onze domeinnaamregistratie/beheerdiensten, zullen we alleen die verwerkingsprocessen uitvoeren die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van Diensten en zoals genoemd in Artikel 4.3. van onze Serviceopdracht, met uitzondering van verdere verwerkingen met een juiste rechtsgrond zoals opgenomen in Art. 6 AVP (bijvoorbeeld, uw toestemming). U bent niet verplicht ons uw Persoonsgegevens te geven, of, waar nodig volgens de regels uiteengezet door de relevante registratieautoriteit, Persoonsgegevens met betrekking tot derde partijen, voor dit doel te verstrekken. Indien u dat echter niet doet, kunnen wij mogelijk bepaalde Diensten aan u of uw bedrijf niet leveren, indien voor het verlenen van deze diensten het gebruik van uw Persoonsgegevens vereist is.


Meer informatie over Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van diensten ten behoeve van domeinnaamregistraties wordt gegeven in artikel 6 van dit Privacybeleid (Meer informatie over ontvangers met betrekking tot onze diensten ten behoeve van domeinnaamregistratie).


e. Verkeersgegevens


Als onderdeel van onze e-maildiensten, verwerkt AMEN bepaalde gegevens voor het verzenden van communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Deze gegevens staan vermeld onder artikel B van de Bijlage bij Art. 13.2a van de Nederlandse Telecommunicatiewet, en zijn in het bijzonder:


 • Gebruikt IP-adres, e-mailadres, postadres en elke andere geregistreerde afzender-ID;
 • IP-adres en volledig gekwalificeerde domeinnaam van de mail-exchanger-host voor SMTP-technologie, of elk ander type host voor een andere technologie die wordt gebruikt bij het verzenden van communicatie;
 • E-mailadres, postadres en elke andere ID van de ontvanger van de communicatie;
 • IP-adres en volledig gekwalificeerde domeinnaam van de mail-exchanger-host (voor SMTP- technologie), of elk ander type host (voor een andere gebruikte technologie) die het bericht heeft afgeleverd;
 • Gebruikt IP-adres door de ontvanger voor het ontvangen van en/of browsen door e-mailberichten, ongeacht de gebruikte technologie of het toegepaste protocol;
 • Datum en (GMT) tijdstip van inloggen en uitloggen van de gebruiker van een op internet gebaseerde e-maildienst, samen met het gebruikte IP-adres (zowel statisch als dynamisch), ongeacht de gebruikte technologie of het toegepast protocol;
 • Gebruikte internetdienst.


AMEN verwerkt en bewaart deze gegevens om deze Dienst te verlenen en te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, met name met betrekking tot de opsporing en bestrijding van strafrechtelijke overtredingen. AMEN heeft strenge veiligheidsmaatregelen getroffen en zal deze gegevens uitsluitend schriftelijk kenbaar maken aan gemachtigde personen, die uitsluitend toegang krijgen na een verzoek van een gerechtelijke autoriteit, vergezeld van een wettelijk en gemotiveerd bevel van een officier van justitie. Wij voldoen aan onze wettelijke verplichting om gebruik te maken van zeer geavanceerde authenticatietechnieken.


f. Cookies

2.6. Cookies


2.6.1. Definities, kenmerken en toepassing van de regels


Cookies zijn kleine tekstbestanden die de door u bezochte websites naar u verzenden en op uw computer of mobiel apparaat opslaan. Bij elk nieuw bezoek aan dezelfde websites worden de cookies naar dat apparaat teruggestuurd. Dankzij deze cookies onthoudt de site uw acties en voorkeuren (bijvoorbeeld verbindingsgegevens, voorkeurstaal, grootte lettertype, andere weergave-instellingen, enz.), zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen als u de website weer bezoekt of een andere pagina op dezelfde website raadpleegt.


Cookies worden gebruikt voor elektronische herkenning, het volgen van het browse-gedrag en het opslaan van informatie over de activiteiten van gebruikers die de website bezoeken. Ze kunnen ook een unieke identificatie bevatten, waarmee een systeem, voor statistische of reclamedoeleinden, uw browse-activiteiten op de website kan volgen. Als u een site bezoekt, kunt u ook cookies op uw computer of mobiel apparaat ontvangen van andere websites of servers (cookies van derden). De mogelijkheid bestaat, dat bepaalde handelingen niet uitgevoerd kunnen worden zonder het gebruik van cookies, die soms technisch noodzakelijk zijn voor de juiste werking van de site.


Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, terwijl de duur van opslag op uw computer of mobiel apparaat varieert. Sessiecookies worden automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, terwijl permanente cookies op uw apparaat blijven tot een voorgeprogrammeerde vervaldatum.


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist niet altijd uw toestemming voor het gebruik van cookies. Een dergelijke toestemming is bijvoorbeeld niet vereist voor technische cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om berichten via een elektronisch communicatienetwerk te verzenden, of om een dienst te bieden waar de gebruiker specifiek om heeft gevraagd.


Cookies, waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming niet nodig is, omvatten volgens de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ook:


---analytische of doelgroep-cookies, die moeten voldoen aan verplichte  voorwaarden, zoals nader uitgewerkt in de aanbevelingen van deze Nederlandse autoriteiten, inclusief het gebruik van anonieme statistische gegevens in geaggregeerde vorm, ter verbetering van onze site;


---sessiecookies (voor authenticatiedoeleinden om toegang tot een dienst te krijgen);


---functionele cookies, die het mogelijk maken een site te bezoeken volgens een reeks geselecteerde criteria (zoals taal, geselecteerde producten om aan te kopen) en die bedoeld zijn om de geleverde dienst te verbeteren.


Daarentegen hebben profileringscookies, die worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken en reclameberichten te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die u hebt aangegeven tijdens het browsen op het netwerk, uw specifieke goedkeuring nodig.


2.6.2. Soorten cookies die door de website worden gebruikt


Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze social media-, advertentie- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt, of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.


Wij slaan cookies op uw apparaat op, zonder uw voorafgaande toestemming (I) als ze strikt noodzakelijk zijn voor het op uw uitdrukkelijke verzoek leveren van een online dienst via deze site; (II) als het exclusieve doel van de cookies is om elektronische communicatie mogelijk of gemakkelijker te maken; (III) als ze voor analytische doeleinden worden gebruikt, dat wil zeggen om statistische en geaggregeerde rapporten over het gebruik van de website te produceren. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.


Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen.


U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.


De site maakt gebruik van de volgende cookies:


---technische navigatie- of sessiecookies, die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of veiligheid van de site en diensten, of die u in staat stellen de inhoud en diensten te gebruiken waarom u verzoekt;

functionele cookies die worden gebruikt om specifieke functies en een reeks geselecteerde criteria (zoals taal, geselecteerde producten om aan te kopen) op de site te activeren. Dergelijke cookies worden in de onderstaande tabel en in de cookieverklaring geclassificeerd als 'noodzakelijke en functionele cookies';


---analytische cookies, die het systeem informeren over de frequentie waarmee gebruikers de site bezoeken. Deze cookies verzamelen geen informatie over de identiteit van de gebruiker of welke persoonlijke gegevens dan ook. Deze gegevens worden op een geaggregeerde en anonieme wijze verwerkt. Dergelijke cookies worden in de onderstaande tabel en in de cookieverklaring geclassificeerd als 'statistisch'.


Wij informeren u hierbij dat we gebruikmaken van Google Analytics-cookies en een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google hebben afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres zal worden afgeschermd. Het delen van gegevens met Google hebben wij uitgeschakeld en we gebruiken geen andere Google-services in combinatie met Google Analytics-cookies.


---profileringscookies die worden gebruikt om reclameberichten te sturen die overeenkomen met uw voorkeuren, die tijdens de navigatie zijn opgeslagen. Dergelijke cookies worden in de onderstaande tabel en in de cookieverklaring geclassificeerd als 'marketing'.


---cookies van derden, afkomstig van andere sites of servers dan Amen.pt, die door de betreffende derden worden gebruikt voor specifieke doeleinden, zoals profileringscookies. Deze derden staan hieronder vermeld met links naar hun respectievelijke privacybeleid. Er worden ook nog aanvullende cookies via onze website verzonden, gebaseerd op het gebruik van diensten door de derden zelf.Configuratie van cookies


U kunt keuzes maken met betrekking tot het ontvangen van marketing en statistische cookies. Indien u niet instemt met marketingcookies of als u statistische cookies afwijst, zal dit geen invloed hebben op de werking van de website. Noodzakelijke en functionele cookies kunt u niet weigeren, omdat dit de veiligheid van de site en diensten negatief kan beÔnvloeden. Het kan ook de navigatie belemmeren, bepaalde diensten of functionaliteiten van de site ontoegankelijk maken of storingen veroorzaken. In enkele gevallen zult u bij elk nieuw bezoek aan de site gedwongen worden om bepaalde informatie of voorkeuren aan te passen of handmatig in te voeren.


Uw keuzes met betrekking tot cookies op de site zullen in een specifieke cookie worden opgeslagen.


Uw cookievoorkeuren worden gereset als u verschillende browsers gebruikt om de site te bezoeken.


3.    Wat u moet weten over het verstrekken van informatie over iemand anders


Bij het gebruiken van specifieke Diensten (zoals promotionele aanbiedingen van AMEN, die

de toewijzing van domeinnamen aan derde partijen mogelijk maken), kunnen we de door u verstrekte Persoonsgegevens van andere personen verwerken. In een dergelijk geval, wordt u beschouwd als een onafhankelijke gegevensbeheerder, met alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden van dien. Dit betekent onder andere, dat u AMEN volledig moet vrijwaren tegen alle mogelijke klachten, claims of eisen tot vergoeding van schade, die kan voortvloeien uit de verwerking van deze Persoonsgegevens, die we kunnen ontvangen van derde partijen, waarvan de Persoonsgegevens zijn verwerkt door het gebruik van onze Diensten, in strijd met de toepasselijke regels voor de bescherming van Persoonsgegevens.


Aangezien we deze informatie niet rechtstreeks van deze derde partijen verzamelen (maar eigenlijk via u indirect verzamelen), moet u ervoor zorgen dat u de toestemming heeft van deze derde partijen, voordat u ons informatie over hen verstrekt. Zo niet, dan moet u ervoor zorgen dat er andere betrouwbare gronden zijn, waardoor u ons rechtmatig van informatie kunt voorzien.


4.    Waarom verwerken wij uw Persoonsgegevens?


Wij kunnen uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:


a. Om ons in staat te stellen onze Diensten aan u te leveren en u vervolgens in staat te stellen uw controlepaneel zelfstandig te beheren. U heeft toegang tot dit controlepaneel nodig na registratie en het aanmaken van uw gebruikersprofiel en tijdens het verlenen van onze Diensten. Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw Persoonsgegevens ook voor het opzetten en daarna het operationele, technische en administratieve beheer van onze Diensten (inclusief onze interne administratie) en de uitwisseling van berichten gedurende de tijd van onze relatie met u als klant ('Dienstverlening').


     Dit omvat tevens het antwoorden op uw verzoeken om assistentie of informatie, die we via e-mail, telefoon of chat kunnen ontvangen via 'Contact' op onze Website, of via het toepasselijke formulier 'privacyverklaringen' op https://int-www.register.it/company/segnalazioni-privacy.html?lang=en. Ontvangen verzoeken zullen, samen met de betreffende antwoorden, worden bewaard voor de tijd die nodig is om de correcte verwerking van de verzoeken te waarborgen, en daarnaast om AMEN in staat te stellen zich, indien nodig, tegen juridische claims te verdedigen.


b. Voor de ontwikkeling en administratie van onze Website, in het bijzonder door gebruik te maken van data-analyses, verzameld door middel van cookies, met betrekking tot hoe u en andere gebruikers de Website gebruiken (zoals gedetailleerd beschreven in artikel 2.f van dit Privacybeleid); deze gegevens worden verwerkt in geaggregeerde vorm ('Analyses').


c.  Om direct marketingactiviteiten via e-mail te kunnen uitvoeren met betrekking tot onze Diensten en/of die van derde partijen; om studies, research, marktstatistieken te kunnen uitvoeren; om u informatiemateriaal, commerciŽle informatie of enquÍtes te kunnen toesturen om de service te verbeteren. Dit kan naar u worden gestuurd via e-mail, sms, telefonisch via onze operator, via onze officiŽle social mediapagina?s en/of uw controlepaneel, als u klant bent van AMEN ('Marketing').


d. Alleen met betrekking tot bepaalde diensten, kunnen uw Persoonsgegevens aan derde partijen worden verstrekt voor hun marketingdoeleinden, namelijk om u van informatie en/of aanbiedingen te voorzien met betrekking tot hun producten, diensten of initiatieven. Deze derde partijen kunnen andere bedrijven zijn van de Register Group, haar nevenvestigingen, haar dochterondernemingen en/of andere zakelijke partners en uitbesteders die als onafhankelijke gegevensbeheerders optreden ('Marketing door Derden').


e.  Om u gepersonaliseerde commerciŽle suggesties te bieden, op basis van de producten of diensten die u heeft afgenomen, en/of op basis van de groep klanten waartoe u behoort ('Profilering'). Dit betekent bijvoorbeeld dat, als u een winkelier bent, u commerciŽle aanbiedingen ontvangt die bedoeld zijn voor de retail. Als u een dienst gebruikt, zal u bovendien gerelateerde berichten van AMEN ontvangen, op basis van uw gebruik van de Dienst (bijvoorbeeld, als de capaciteit van de Dienst zijn limiet bereikt, ontvangt u een waarschuwing en wordt u uitgenodigd de capaciteit van de Dienst te vergroten, of worden u aanvullende Diensten, en/of Diensten die compatibel zijn met degene die u hebt gekocht, aangeboden). Dit soort analyse wordt doorgaans uitgevoerd zonder het gebruik van cookies en op basis van aankoopgegevens van zowel individuen als juridische entiteiten. Onze volgende aanbiedingen zijn niet alleen gebaseerd op automatische verwerking.


f.  Voor naleving van onze wettelijke verplichtingen, beleidslijnen en procedures ('Naleving').


g. Voor beveiligingsdoeleinden en het voorkomen van frauduleus gedrag ('Fraudepreventie/Opsporing en Beveiliging'), voeren wij in het bijzonder de volgende activiteiten uit:


 • wij hebben een geautomatiseerd controlesysteem om bepaald gebruikersgedrag op de Website te volgen en te analyseren, gekoppeld aan de IP-adressen van de gebruikers en andere Persoonsgegevens die verband houden met hun browse-activiteiten op de Website. Het gevolg van een dergelijke verwerking is dat, als u een poging doet tot frauduleus gedrag op de Website van AMEN, bijvoorbeeld om meerdere keren van dezelfde promo te profiteren, zonder dat u daartoe gerechtigd bent, behoudt AMEN zich het recht voor u uit te sluiten van de promo of andere passende beschermingsmaatregelen te nemen;
 • antispam: AMEN behoudt zich het recht voor de e-mailaccounts van de klant of de hostingdiensten aan haar klanten te blokkeren, in geval van spamming- of phishing-activiteiten. Deze activiteit omvat de verwerking van Persoonsgegevens, zoals e-mailadressen en andere verkeersgegevens;
 • controles op het gebruik van onze hostingdiensten: als er een opmerkelijke toename is in de schijfruimte die door u als klant wordt gebruikt, zal AMEN moeten onderzoeken of de Dienst op de correctie manier wordt gebruikt, of dat er wellicht illegale activiteiten worden uitgevoerd (zowel in termen van contractbreuk en/of wettelijke bepalingen). Is het laatste het geval, dan zal AMEN u als klant op de hoogte stellen, haar rechten beschermen en de veiligheid van haar systemen waarborgen. Deze activiteit is beperkt tot externe controles die noch invloed hebben op de Persoonsgegevens van de klant, noch de identificatie van geŁploade inhoud omvatten;
 • een real-time antifraude betalingsverificatiesysteem, als een aankoop op de Website wordt gedaan: deze verwerking omvat de bekendmaking van enkele Persoonsgegevens (met name uw voornaam, achternaam, postadres, IP-adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankidentificatie, inhoud van uw winkelwagentje en gebruikersagenten (zoals browser- en taalinstellingen)) aan MaxMind Inc., een bedrijf dat is gespecialiseerd in fraudebestrijdingsdiensten en fraudescores aan kopers verstrekt. Deze fraudescore is gebaseerd op een zelflerend algoritme, dat risicobeoordeling uitvoert; meer details over hoe het algoritme werkt is hier beschikbaar. Indien de toegekende score een eerste drempel overschrijdt, wordt de transactie geaccepteerd, maar intern gerapporteerd als 'verdacht' en onderworpen aan een interne controle, die kan leiden tot het keer op keer autoriseren van de transactie. Als de score een tweede en hogere drempel overschrijdt, wordt de transactie automatisch afgewezen. Beide drempels worden door ons handmatig ingesteld op basis van een steekproef van gevallen die als verdacht of frauduleus worden bestempeld. Periodiek herzien we de drempel om zoveel mogelijk onjuiste positieven en onjuiste negatieven te voorkomen. Als een transactie automatisch wordt afgewezen, wordt die toch nog door ons geverifieerd. Bovendien zullen we u in een dergelijk geval de mogelijkheid geven om direct contact met ons te kunnen opnemen, om de beslissing aan te vechten en uw standpunt kenbaar te maken. Het Privacybeleid van MaxMind Inc. vindt u hier.
 • profilering, gericht op het blokkeren van enkele van onze aanbiedingen voor klanten, die verbinding maken en/of betalen uit niet-EU-landen, in het bijzonder uit landen die voorkomen op een 'zwarte lijst', opgesteld door AMEN op basis van fraudebestrijdingsanalyses. Als u om deze reden geen toegang heeft tot onze aanbiedingen, kunt u altijd contact opnemen met onze supportdesk om deze blokkering op te heffen.
 1. Met het doel van bekendmaking aan derde partijen, met name met betrekking tot domeinnamen, voor de bescherming van industriŽle eigendomsrechten van deze derde partij en onze reputatie ('Bescherming IndustriŽle Eigendomsrechten').


 1. Voor het toepassen van profileringscookies, die we gebruiken om reclameberichten te versturen, die overeenkomen met uw voorkeuren, die zijn opgeslagen gedurende de navigatie, zoals uitgebreider beschreven in artikel 2.f van dit privacybeleid ('Profileringscookies').


5.         Waarom mogen wij uw Persoonsgegevens verwerken?


De juridische gronden van AMEN om uw Persoonsgegevens te verwerken, in overeenstemming met de doeleinden die in Artikel 4 worden genoemd, zijn:


 1. Dienstverlening: de verwerking van Persoonsgegevens voor Dienstverlening, zoals bedoeld onder Artikel 4(a), is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u en soms ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als het contract met uw bedrijf is gesloten, maar we toch uw Persoonsgegevens moeten verwerken om de Diensten te kunnen leveren, verlaten wij ons op onze legitieme belangen (en, indien van toepassingen, naleving van een wettelijke verplichting) om dit te doen. Als u ons uw Persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit het onmogelijk maken om onze Diensten te verlenen of om uw vragen te beantwoorden.


 1. Analyses: informatie die voor dit doel is verzameld, wordt gebruikt om ons in staat te stellen te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze Website en om de Website overeenkomstig te verbeteren, met als doel een betere gebruikerservaring te bieden. Wij verlaten ons op onze legitieme belangen voor het gebruik van deze analytische cookies. U kunt altijd bezwaar maken tegen de installatie van cookies voor dit doel, door gebruik te maken van de beschikbare mogelijkheden in artikel 2(f) van dit beleid.


 1. Marketing en Marketing door Derden: wij baseren de verwerking van Persoonsgegevens voor Direct Marketing en Marketing door Derden op twee afzonderlijke toestemmingen. Deze toestemmingen zijn elk volledig optioneel te verstrekken. Als u ervoor kiest geen toestemming te verlenen, zal deze verwerking niet worden uitgevoerd, zonder nadelen voor u; een weigering om toestemming te geven heeft geen invloed op het gebruik van onze Diensten;


 1. Profilering: verwerking met profilering als doel, is gebaseerd op onze legitieme belangen om onze commerciŽle aanbiedingen te personifiŽren.


 1. Naleving: verwerking voor dit doel is noodzakelijk voor AMEN, om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Als u ons Persoonsgegevens verstrekt, moeten we deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit kan het bewaren en rapporteren van uw Persoonsgegevens aan officiŽle instanties omvatten, om aan fiscale of andere wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer u bijvoorbeeld onze e-mailservice gebruikt, bewaren wij zes maanden de Verkeersgegevens, om te voldoen aan Art. 13.2a van de Nederlandse Telecommunicatiewet, zoals uitgebreid beschreven in artikel 2.e van dit privacybeleid.


 1. Fraudepreventie/Opsporing en Beveiliging: met betrekking tot Fraudepreventie/Opsporing en Veiligheid, zoals genoemd onder Artikel 4(g), verlaten we ons op ons legitieme belang bij het voorkomen en opsporen van fraude die onszelf en/of onze klanten nadelig kan treffen. We verwijzen naar Overweging 47 AVG, waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat 'De verwerking van Persoonsgegevens die uitsluitend noodzakelijk is om fraude te voorkomen, ook een legitiem belang is van de betreffende gegevensbeheerder'. Met betrekking tot de verwerking die strikt noodzakelijk en in proporties staat tot het doel om een veilige IT-infrastructuur te garanderen, verwijzen we naar Overweging 49 AVG, waar onze legitieme belangen in dit opzicht worden bevestigd.


 1. Bescherming IndustriŽle Eigendomsrechten: wij vertrouwen op het legitieme belang van de respectievelijke derde partij om zijn IndustriŽle Eigendomsrechten te bescherming en ons legitieme belang om ons bedrijf te beschermen tegen welke associatie dan ook met schendingen van IndustriŽle Eigendomsrechten.


 1. Profileringscookies: we baseren de installatie van profileringscookies op uw apparaat op uw toestemming, die u door middel van de cookiebanner kunt verstrekken, als u voor de eerste keer onze Website gebruikt. U kunt uw toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van de opties die beschikbaar zijn in artikel 2(f) van dit beleid.


6.         Wie mogen uw Persoonsgegevens krijgen?


Voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in Artikel 4 hierboven, kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met:


 1. Bedrijven die ons adviseren en die wij consulteren op het gebied van boekhouding, administratie, juridische -, belastingtechnische - en incasso-aangelegenheden, die verband houden met de verlening van onze Diensten;
 2. Bedrijven, instanties of autoriteiten die we inschakelen in het kader van het leveren van Diensten, die doorgaans optreden als autonome gegevensbeheerders. Bijvoorbeeld:
 • de nationale en internationale registratieautoriteiten, waar we technische en administratieve documentatie en onderhoudsformulieren naartoe moeten zenden;
 • ICANN en de WHOIS database, die de Persoonsgegevens van de domeinnaamhouders bevat (zie hieronder voor meer informatie);
 • het bedrijf Iron Mountain Intellectual Property Management Inc., door ICANN aangewezen als escrow-agent (zie hieronder voor meer informatie);
 • Escrow.com Inc. (aanbieder van betalingsdiensten voor het kopen en verkopen van domeinnamen);
 • ASCIO Technologies Inc. (door ICANN geaccrediteerde domeinregistrar);
 • SIDN (registratie van .nl domeinnamen);
 • dienstverleners voor creditcardbetalingen (Ingenico) etc.;
 • bedrijven die zijn ingeschakeld voor het technische onderhoud (inclusief het onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken), en die doorgaans optreden als gegevensverwerkers;
 • MaxMind Inc., een bedrijf dat is gespecialiseerd in fraudebestrijdingsdiensten (zie hieronder voor meer informatie), ten behoeve van Fraudepreventie/Opsporing en Beveiliging;
 1. Overige bedrijven van de Register Group, zoals het moederbedrijf Register S.p.A., bedoeld voor Dienstverlening en/of administratieve en statistische rapportages;
 2. Agenten, instanties of autoriteiten aan wie we uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen of bevelen van de autoriteiten (AMEN kan bijvoorbeeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek verzoeken ontvangen van de gerechtelijke autoriteit om verkeersgegevens te verstrekken; zie ook Artikel 2(e), voor Nalevingsdoeleinden;
 3. Personen die gemachtigd zijn de Persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om activiteiten uit te voeren, die uitsluitend verband houden met de levering van de Diensten, die zich hebben verplicht tot geheimhouding of een toepasselijke wettelijke verplichting tot geheimhouding hebben;
 4. Zakelijke partners voor hun eigen autonome en afzonderlijke doeleinden (alleen als u toestemming hebt gegeven voor Marketing door Derden);
 5. Accountskantoren voor Nalevingsdoeleinden;
 6. Derde partijen die toegang vragen tot registratiegegevens van domeinnamen, voor doeleinden van Naleving of Bescherming IndustriŽle Eigendomsrechten.


De volledige lijst met ontvangers is verkrijgbaar door een schriftelijk verzoek te sturen naar dpo@register.it


Meer informatie over ontvangers aangaande onze Diensten met betrekking tot domeinnaamregistratie

Bedenk dat de Persoonsgegevens van de domeinnaamhouder aan derden bekendgemaakt kunnen worden, voor doeleinden die uitsluitend verband houden met het verlenen van onze Diensten met betrekking tot domeinnaamregistratie. Om domeinnamen te kunnen beheren, vereist de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (hierna 'ICANN') specifiek dat AMEN, als registrator, een kopie verstrekt van de gegevens die nodig zijn om een domeinnaam onder de bevoegdheid van ICANN te registreren in escrow bij een erkende Escrow Agent.

Iron Mountain Intellectual Property Management, Inc., aangewezen door ICANN, verleent deze Escrow Agent-diensten aan AMEN.


Bovendien kunnen de gegevens ook worden bekendgemaakt aan de nationale en internationale Registratieautoriteiten, aan wie AMEN wettelijk verplicht is technische en administratieve documentatie te sturen en aan alle andere autoriteiten/instanties/entiteiten die zijn geaccrediteerd voor de registratie van domeinnamen, met betrekking tot extensies waarvoor AMEN geen accreditatie heeft.


Om deze dienst te kunnen aanbieden, zullen de gegevens tevens gepubliceerd worden in de openbare WHOIS-database. Deze database bevat de domeinnamen en de Persoonsgegevens van de domeinnaamhouders. De WHOIS-database wordt beheerd door onafhankelijke entiteiten, bekend als 'registrars' en 'registries', die een ICANN-accreditatie hebben ontvangen.


Met betrekking tot deze verwerking, moet u zich ervan bewust zijn dat ICANN optreedt als een autonome gegevensbeheerder en AMEN geen enkele controle heeft over de verwerkingsactiviteiten van Persoonsgegevens die door ICANN worden uitgevoerd. Wij verwijzen naar de ICANN-website voor hun Privacybeleid, die u hier kunt vinden.


Wij verwijzen naar Artikel 3 van dit beleid voor alle informatie over derde partijen, die u aan ons wilt bekendmaken met betrekking tot de levering van deze Dienst.


7.         Worden mijn Persoonsgegevens overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?


Een deel van uw Persoonsgegevens wordt gedeeld met Ontvangers, die zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. AMEN zorgt ervoor dat uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG aan deze Ontvangers worden overgedragen. Overdrachten kunnen inderdaad gebaseerd zijn op een adequaatheidsbesluit, de Modelcontractbepalingen, goedgekeurd door de Europese Commissie, of een ander wettelijk transfermechanisme. Voor meer informatie kunt u een schriftelijk verzoek zenden naar dpo@register.it. Met betrekking tot onze Diensten voor domeinnaamregistratie, kunnen uw Persoonsgegevens worden gecommuniceerd aan de entiteiten die worden vermeld in Artikel 6 van dit beleid. In enkele gevallen omvat een dergelijke verwerking de overdracht van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte, mogelijk gebaseerd op Artikel 46, artikel 49 (1)(b) of (c) AVG.


8.         Hoelang mogen we uw Persoonsgegevens bewaren?


De Persoonsgegevens die ten behoeve van Dienstverlening worden verwerkt, waarnaar wordt verwezen in Artikel 4 (a), moeten worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om de Diensten te vervullen. Bovendien bewaart AMEN Persoonsgegevens zo lang als vereist is onder de toepasselijke wetgeving voor Nalevingsdoeleinden. Zo moet AMEN als Telecommunicatiebedrijf, haar facturen en andere administratieve documentatie voor een periode van 10 jaar na afloop van een boekjaar conform de Nederlandse wetgeving bewaren. Verder mag AMEN gegevens bewaren voor de periode die door de Nederlandse wet is toegestaan voor de bescherming van haar belangen (Art. 3:307 e.v. van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek). Met name om te kunnen aantonen dat we onze contractuele verplichting correct zijn nagekomen, zullen we bepaalde gegevens gedurende de wettelijke verjaringstermijn onder de Nederlandse wet bewaren in geval van contractbreuk.


Persoonsgegevens die worden verwerkt voor Nalevingsdoeleinden, worden door AMEN bewaard gedurende de periode die vereist is door de specifieke wettelijke verplichting of door de toepasselijke wetgeving. Zoals vereist door de Nederlandse wetgeving, bewaren we de verkeersgegevens, zoals vermeld onder Artikel 2(e) en verwerkt in verband met onze e-maildiensten gedurende zes maanden vanaf het moment van verzamelen, met het oog op het opsporen en vervolgen van een misdrijf. Daarnaast verwerken we deze gegevens voor activiteiten die voortvloeien uit het verlenen van onze Diensten (bijvoorbeeld voor documentatiedoeleinden in het geval van factureringsgeschillen of betalingsclaims, voor het opsporen van fraude en/of voor analysedoeleinden ten behoeve van onze klanten). Ook voor deze doeleinden worden verkeersgegevens gedurende zes maanden na het verzamelen ervan bewaard en vervolgens verwijderd. Wij voldoen aan onze wettelijke verplichting om strikte beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot de opslag van deze gegevens.


Ten behoeve van Direct Marketing en Marketing door Derden, kunnen we uw Persoonsgegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt, of met een maximum van drie jaar vanaf beŽindiging van uw contractuele relatie met u als AMEN-klant, of vanaf het moment van registratie, als u zich alleen op de Website heeft geregistreerd en geen producten of diensten hebt aangekocht.


Ten behoeve van Profilering, zijn de bewaarcriteria van uw Persoonsgegevens degene die van toepassing zijn op de verwerking van gegevens voor Marketing.


AMEN heeft in alle gevallen de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens te bewaren voor de termijn die volgens de Nederlandse wet is toegestaan, om haar legitieme belangen te beschermen. Ten behoeve van Fraudepreventie/Opsporing en Beveiliging zullen de gegevens worden bewaard voor zo lang als strikt noodzakelijk is, om het doel te bereiken. Met betrekking tot antispam en fraudebestrijding worden de gegevens bijvoorbeeld bewaard voor de gehele periode van uw contractuele relatie met ons. Voor controle op het gebruik van hosting, worden de gegevens bewaard voor de periode dat u deze Dienst gebruikt.


Meer informatie over de bewaartermijnen van de gegevens en de criteria die zijn gehanteerd bij het bepalen van deze termijnen, kan worden aangevraagd bij dpo@register.it.


9.         Informatie over uw rechten


Als betrokkene, bent u te allen tijde gerechtigd de volgende rechten uit te oefenen met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens:


 • Toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens (en/of een kopie van die Persoonsgegevens ontvangen), en tevens informatie krijgen over de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • Het corrigeren of bijwerken van uw Persoonsgegevens, waar deze mogelijk onzorgvuldig of onvolledig zijn;
 • Het verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens, indien u vindt dat de verwerking onnodig of anderszins niet wettig is;
 • Verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens, indien u vindt dat de Persoonsgegevens die worden verwerkt onzorgvuldig zijn, of dat de verwerking onnodig of niet wettig is, en als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • Overdraagbaarheid: het recht om een kopie te verkrijgen van de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en tevens om de Persoonsgegevens aan een andere gegevensbeheerder over te dragen;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, op basis van relevante gronden in verband met uw specifieke situatie, waarvan u vindt dat die ons ervan moet weerhouden uw Persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken; en
 • Intrekken van uw toestemming tot verwerking, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking voorafgaand aan uw intrekking.


Als u om verwijdering van uw Persoonsgegevens verzoekt, maar niet uw toestemming voor Direct Marketing en/of Marketing door Derden heeft ingetrokken, moet u er rekening mee houden dat u mogelijk nog promotionele e-mails blijft ontvangen, die al waren gepland voor de periode tussen de verwijdering van uw Persoonsgegevens en de uren die nodig zijn, om de systemen die worden gebruikt voor het verzenden van promotionele e-mails te updaten.


10.       Hoe u uw rechten kunt uitoefenen


U kunt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens uitoefenen, op basis van relevante gronden die verband houden met uw specifieke situatie, waarvan u vindt dat die AMEN moet weerhouden uw Persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken. U kunt dit recht met name uitoefenen, wanneer we erop kunnen vertrouwen dat we een taak moeten uitvoeren met ons legitieme belang als wettelijke basis voor een bepaald verwerkingsdoel. Voor doeleinden die verband houden met Misbruik/Fraude/Juridische claims of Bescherming IndustriŽle Eigendomsrechten, kunt u alleen bezwaar maken om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, en zal Amen de relevante Persoonsgegevens vervolgens niet meer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of waarvan de verwerking nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Voor doeleinden die verband houden met Analyses, kunt u zich afmelden voor de installatie van dergelijke cookies, door de opties te gebruiken die worden geboden in artikel 2(e) van dit privacybeleid.


U kunt uw toestemming intrekken voor Marketing of Marketing door Derden, door de afmeldlink in de footer van elke verzonden e-mail te gebruiken. U kunt uw toestemming altijd intrekken voor de installatie van Profileringscookies door gebruik te maken van de punten in artikel 2 (f) van dit beleid.


Om het recht van overdraagbaarheid uit te oefenen en om meer informatie over de inhoud te verkrijgen, opent u de volgende link: https://int-www.register.it/portabilita-dei-dati/?lang=en.


U heeft ook te allen tijde het recht toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens, om die gegevens te corrigeren of te verwijderen, of om beperking van hun verwerking te verzoeken in de gevallen zoals beschreven in art. 18 van de AVG, door een schriftelijk verzoek naar AMEN te sturen via dpo@register.it. Verzoeken kunnen tevens worden ingediend via ons webformulier, dat hier beschikbaar is.


Als u om verwijdering van uw Persoonsgegevens verzoekt, maar u de eerder gegeven toestemming voor Marketingdoeleinden niet heeft introkken, dient u er rekening mee te houden dat u mogelijk nog promotionele e-mails blijft ontvangen, die al waren gepland voor de periode tussen de verwijdering van uw gegevens en de technische tijd van een paar uur, die nodig is om de systemen die worden gebruikt voor het verzenden van promotionele e-mails te updaten.


Houd er ook rekening mee dat u als betrokkene, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, gerechtigd bent een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor de bescherming van Persoonsgegevens, indien u denkt dat de verwerking van uw Persoonsgegevens door AMEN onwettig is. U kunt ook juridisch verhaal halen via de rechtbank. U zult geen nadeel ondervinden van dergelijke ingediende klachten. In Nederland beoordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens of de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt nageleefd.


Bovendien, in het geval verzoeken worden ontvangen van betrokkenen met betrekking tot misbruik van het gebruik van onze Diensten of spamming door een van onze klanten (wat verboden is onder par. 8 van onze Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op onze Diensten), en in het geval van overige AVG-gerelateerde verzoeken van betrokkenen, zal AMEN dergelijke verzoeken niet zelf behandelen, maar de klant (die doorgaans fungeert als gegevensbeheerder) hierover direct informeren en de betrokkene van de contactgegevens daarvan voorzien.


11.       Wijzigingen


Dit Privacybeleid is van kracht geworden op 27/04/2021

AMEN behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid gedeeltelijk of geheel te wijzigen, of eenvoudigweg de inhoud te updaten. AMEN zal u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen zodra ze zijn ingevoerd en ze zullen bindend zijn zodra ze op de Website worden gepubliceerd. Wij nodigen u daarom uit regelmatig onze Website te bezoeken, teneinde kennis te nemen van de laatste, geŁpdatete versie van het Privacybeleid. Op die manier blijft u doorlopend op de hoogte van hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.


0900-amenworld

Technisch support

Heeft u support nodig? In de sectie Support vindt u de FAQ, woordenlijst en procedure wizards om u te helpen met uw vragen over onze producten.

Via uw Controle Paneel kunt u ons uw support vraag toesturen.

Resellers

Wilt u Reseller van onze producten worden? Ga naar de speciale Reseller pagina, ontdek de voordelen en profiteer van de speciale tarieven.