Parallels Plesk migratie procedure

Volg deze handleiding om u server data te migreren

Selecteer het besturingssysteem voor uw server en volg de makkelijke stappen zoals beschreven om uw data te migreren naar het Parallels Plesk Panel.

parallels

  Indien een bron of doel server beschemd wordt door een firewall, richt dan de firewall in om data tussen server te accepteren; sta TCP connections op poort 22 (SSH) toe. Standaard is dit ingeschakeld.

 • 1-

  Log in op het Parallels Plesk Panel op de doel server.

 • 2-

  Ga naar Tools & Settings>Migration & Transfer Managerwelke u kunt vinden onder Tools & Resources.

 • 3-

  Klik opSynchronizeom te controleren of er updates zijn voor de Migration & Transfer Manager onderdelen.

 • 4-

  Klik op Start New Migration.

 • 5-

  Laat de optieTransfer data from another serveraangevinkt, en vul de volgende waardes in:
  Source server address and port number; Geef of het IP-adres of de host name van de bron server in (de server waarvan u dat wenst te migreren).
  De gebruikersnaam en het wachtwoord van de bron server.

 • 6-

  Geef aan of u alle data omtrent accounts, domeinen en diensten van de bron server wilt overzetten of alleen specifieke zaken.

 • 7-

  Indien er zaken zijn op de bron server (zoals accounts, domeinen, etc) welke reeds op de doel server aanwezig zijn, kunt u deze vervangen door een vinkje te zetten bij de optie Replace existing objects.

 • 8-

  Vink de optie Use rsync transportaan om zowel de gebruikte disk space, bandbreedte, en tijd benodigd voor de migratie te verkleinen.

 • 9-

  Klik dan opNext. De Migration & Transfer Manager zal connecten met de bron server om het nodige in gang te zetten.

 • 10-

  Indien u gekozen heeft om alleen specifieke zaken over te zetten moet u aangeven wat u wenst over te zetten. U dient dan tevens aan te geven of het gaat om:
  - all settings and content;
  - all settings and content except mail;
  - only mail accounts with email messages.

 • 11-

  Klik opNext.

 • 12-

  Zodra de gegevens gecontroleerd zijn moet u het nieuwe IP-adres aangeven wat gebruikt zal worden.

 • 13-

  Klik op Next om de migratie te starten.

  Indien een bron of doel server beschemd wordt door een firewall, richt dan de firewall in om data tussen server te accepteren; sta TCP connections op poort 6489 toe.

  Installeer Migration & Transfer Agent

 • 1-

  Log in op het Parallels Plesk Panel op de doel server.

 • 2-

  Ga naar Tools & Settings>Migration & Transfer Managerwelke u kunt vinden onder Tools & Resources.

 • 3-

  Klik op Download Migration & TransferAgent omde laatste versie te downloaden.

 • 4-

  Log in op de bron server middels Remote Desktop, en installeer de agent.

 • 5-

  Blijf op Next klikken tot de installatie is afgerond.
  Zodra de Migration & Transfer Agent genstalleerd is, start deze automatisch met de standaard instellingen. U kunt nu overgaan tot het migreren van uw data.

 • Uitvoeren data migratie

  Om accounts en websites met applications van andere servers te migreren:

 • 6-

  Log in op het Parallels Plesk Panel op de doel server.

 • 7-

  Ga naar Tools & Settings>Migration & Transfer Managerwelke u kunt vinden onder Tools & Resources.

 • 8-

  Klik opSynchronizeom te controleren of er updates zijn voor de Migration & Transfer Manager onderdelen.

 • 9-

  Klik op Start New Migration.

 • 10-

  Laat de optieTransfer data from another serveraangevinkt, en vul de volgende waardes in:
  Source server address and port number; Geef of het IP-adres of de host name van de bron server in (de server waarvan u dat wenst te migreren).
  De gebruikersnaam en het wachtwoord van de bron server.

 • 11-

  Indien er zaken zijn op de bron server (zoals accounts, domeinen, etc) welke reeds op de doel server aanwezig zijn, kunt u deze vervangen door een vinkje te zetten bij de optie Replace existing objects.

 • 12-

  Klik dan opNext. De Migration & Transfer Manager zal connecten met de bron server om het nodige in gang te zetten.

 • 13-

  Indien u gekozen heeft om alleen specifieke zaken over te zetten moet u aangeven wat u wenst over te zetten. U dient dan tevens aan te geven of het gaat om:
  - all settings and content;
  - all settings and content except mail;
  - only mail accounts with email messages.

 • 14-

  Klik opNext.

 • 15-

  Zodra de gegevens gecontroleerd zijn moet u het nieuwe IP-adres aangeven wat gebruikt zal worden. Indien u veel IP-adressen heeft kunt u de IP Mapping downloaden en deze middels een tex-editor bewerken en daarna uploaden.

 • 16-

  De syntax van een IP mapping bestand ziet u hier als voorbeeld
  10.10.10.10 192.168.1.2
  Waar10.10.10.10een IP-adres is op de bron server192.168.1.2is het nieuwe IP-adres dat op de doel server gebruikt zal worden.
  Er staat een spatie tussen de twee IP-adressen. Indien u meerdere mappings gaat doen moet iedere mapping op een nieuwe regel beginnen.

 • 17-

  Klik op Next om de migratie te starten.