Service Overeenkomst

Private WHOIS

De huidige service overeenkomst is een integraal en substantieel onderdeel van de algemene service voorwaarden. De algemene service voorwaarden en deze huidige overeenkomst stellen de voorwaarden voor levering van de private WHOIS (ook wel service genoemd) door Amen Nederland B.V. aan de klant.

1. Door het aanvragen van de Private WHOIS middels Amen Nederland B.V. geeft de klant uitdrukkelijk toestemming, toewijzing en vertrouwen in Amen Nederland B.V. om de gegevens van de klant te publiceren in de WHOIS database. In het bijzonder zal deze alternatieve informatie worden bekend gemaakt in de volgende velden: Registrant, Administratief Contact, technisch contact, faxnummer en NIC. De klant erkent dat de naam van de registrant en de administratieve en technische contacten nog steeds zichtbaar zijn, ondanks de activering van de dienst.

2. De klant geeft Amen Nederland B.V. toestemming communicatie te ontvangen in naam van de klant en deze te verwerken als volgt:
(i) E-mail adres. Een priv e-mailadres van de domeinnaam van de klant naam zal worden aangemaakt; dit e-mailadres zal automatisch worden veranderd om de tien (10) dagen en de wijziging zal worden gepubliceerd in de WHOIS database. Berichten ontvangen in de inbox van het e-mailadres gepubliceerd in de WHOIS-database zullen worden onderworpen aan een anti-spam filter en verzonden naar het e-mailadres in dat bij rekening van de klant met betrekking tot de van toepassing zijnde domeinnaam. De klant neemt er notie van dat de e-mailadressen verwijderd door de WHOIS database niet geldig zijn voor het ontvangen van berichten. Ontvangen e-mails zullen worden toegezonden aan de opdrachtgever, met uitzondering van een e-mail met spam of andere ongewenste berichten, waarvoor de klant Amen Nederland B.V. uitdrukkelijk machtigt deze te verwijderen.
(ii) Postadres. In plaats van het postadres van de opdrachtgever, zal een door Amen beheerd postadres worden gepubliceerd in de WHOIS database en om deze reden machtigt de klant Amen Nederland B.V. tot het beheer van alle correspondentie verzonden naar dit adres. Ontvangen poststukken zullen worden toegezonden aan de opdrachtgever. De klant ziet hierbij af van alle vorderingen die voortvloeien uit gebrek aan communicatie gericht op de domeinnaam contact informatie weergegeven in het openbare WHOIS-database, maar niet door de klant zijn ontvangen. De verzendingskosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant en worden betaald met een creditcard. De poststukken zullen worden toegezonden aan de klant pas nadat de transactie met succes is afgerond.
(iii) Telefoonnummer. In plaats van het telefoonnummer van de klant zal, een opgenomen boodschappendienst van Amen Nederland B.V. reageren op het telefoonnummer gepubliceerd in de WHOIS database.

De Klant erkent en stemt ermee in dat door intekening op de private-WHOIS-service, de opdrachtgever niet alle mededelingen aan de contactgegevens vermeld in de openbare WHOIS-database ontvangen. De klant erkent en stemt ermee in dat Amen Nederland B.V. alle verlies of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het gebruik van de Private Whois Service en / of het uitblijven van belangrijke correspondentie verstuurd aan de contactpersoon weergegeven informatie in de openbare WHOIS-database, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische mededelingen of UDRP klachten, enz. afwijst.

3. De Klant aanvaardt en erkent dat Amen Nederland B.V. macht heeft / faculteit, op haar eigen exclusieve discretie, zonder de verplichting om kennis te stellen en zonder enige aansprakelijkheid te nemen en / of verantwoordelijkheid dan ook, op: a) het aan derden verstrekken van adressen aan Amen Nederland B.V. met betrekking tot de account die is gekoppeld aan de betreffende domeinnaam, (b) te voeren in de WHOIS database de naam, het e-mailadres en / of telefoonnummer verstrekt aan Amen Nederland B.V. en / of (c) beindiging van de Private WHOIS Service:
(i) in het geval dat een derde partij beweert dat de domeinnaam in strijd met haar handelsmerk / merknaam, de naam of een ander wettelijk recht van de derde partij, ongeacht de geldigheid van een dergelijke vordering;
(ii) om een wet, een decreet of de regel van toepassing vervullen / regelgeving, beleid, bepaling vastgesteld door de bevoegde autoriteiten, nationale of internationale organisaties, dagvaarding / dagvaarding / conclusie van eis, bevel, verzoek van de uitvoerende organen of gouvernementele entiteiten, of
(iii) in het geval dat een derde partij dreigt Amen Nederland B.V. te vervolgen, direct of indirect in samenwerking met de domeinnaam, of gebaseerd op het feit dat de opdrachtgever is het gebruik van de domeinnaam in strijd met enige wet, regel of regelgeving of in ieder geval illegaal of in strijd met de rechten van een derde partij.
(iv) in het geval van een opschorting of annulering van de domeinnaam waarvoor de dienst is geactiveerd.

4. De klant is meegedeeld dat hij / zij zijn / haar gegevens op de Amen Nederland B.V. bedieningspaneel kan inzien en dat de Klant kan op elk moment mag besluiten om van Private WHOIS registratie over te stappen op normale registratie met als gevolg de publicatie van zijn / haar gegevens in de WHOIS.

5. De duur van de dienst is 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Ten tijde van de verloop datum kan de klant de dienst verlengen via het controle paneel met de dan geldende voorwaarden en kosten voor de verlenging. De klant neemt notie van het feit dat, zodra de dienst is verlopen, alle gegevens van de klant zichtbaar zullen zijn in de WHOIS databases.
Indien de opdrachtgever de aankoop van de huidige dienst na registratie van de domeinnaam uitvoert, zal de dienst een andere verloopdatum hebben dan het domein zelf. In dit geval, bij het verstrijken van de registratiedienst, mag de Klant de dienst betrekken op een ander domein, op voorwaarde dat, indien de klant niet overgaan tot het betrekken van de dienst naar een ander domein, de klant niet het recht heeft op een terugbetaling voor een deel van de dienst die niet is gebruikt. bodytext['art6']

040-888 29000 (NL) / 03 303 01 44 (BE)

Extensies

Meest gebruikt

bekijk alles

Geografisch

bekijk alles

Bijzondere extensies

bekijk alles

Nieuwe domeinen

Er komen meer dan 700 nieuwe extensies aan met ongekende mogelijkheden

Verder gaan

Online Brand protection

Uw domeinnaam beschermen?

Online Brand Protection registreer uw naam in alle extensies en bescherm uw merknaam wereldwijd

Verder gaan

Domein Waarde bepaling

Is het domein van uw keuze al geregistreerd?

Ontdek hoeveel het waard is en of u het kunt aanschaffen!

Verder gaan